Az üzenetek titkosítására használatos kódolás, vagyis a titkosírás eredetileg nem gyerekjáték, hiszen a múltban mindig is nagyon komoly feladata volt. Mára azonban különféle formában és más-más néven a gyerekeknek szánt rejtvények között is megtalálható több változata. A titkosírás történetének és tengernyi fajtájának részletes ismertetésétől most eltekintünk, csak a rejtvényekben felbukkanó változatokról szólunk.

A titkosírás azért titkos, hogy csak az tudja elolvasni, akinek szánjuk. Ehhez valamiféle közös kódban vagy  leolvasási rendszerben kell megegyezni. Ez a titkosírás kulcsa. A titkok leleplezésének izgalma népszerű játékká érlelte a titkosírást. Olyan rejtvények tartoznak ebbe a csoportba, amelyekben a megfejtendő szöveg betűit más betűkkel vagy különböző jelekkel, ábrákkal esetleg számokkal helyettesítjük. Előfordul, hogy a betűk sorrendjét, olykor pedig elhelyezkedésüket módosítjuk, ezzel tesszük olvashatatlanná a szöveget. A játék során a titkosírás kulcsát kell megtalálni, vagyis leleplezni a trükköt, amellyel elrejtették a rejtvény készítői a megfejtendő szöveget.

Titkosított mondókák és poénok

A Tapsi titkosírásos rejtvényei között gyakori a mondókák, versek vagy versrészletek titkosítása, esetleg viccek poénjának elrejtése. Nem az a cél, hogy olyan feltörhetetlen kódot használjunk, amivel örökre titok marad a megfejtendő szöveg. Sokkal inkább azt szeretnénk, ha egy kis fejtörés után, kellő figyelemmel és leleménnyel sikerülne mindenkinek a megfejtés.

Képes titkosírás.

Kutyákkal kapcsolatos közmodást rejtenek fenti a képes sorok. Ebben a titkosírásban az azonos képek azonos betűket jelölnek.

A betűkkel éppen csak ismerkedők számára izgalmas kihívás a számokkal vagy ábrákkal helyettesített (titkosított) betűk azonosítása. A nekik készült titkosírás rejtvényekben csaknem teljes egészében megadjuk a megfejtés kulcsát, vagyis felsoroljuk a különböző jelekhez, számokhoz, ábrákhoz tartozó betűket. Így csak azonosítaniuk kell a titkosító jeleket (ábrákat) és beírni melléjük a hozzájuk rendelt betűket. A játék ilyen módon nagyban segíti a betűk tanulását, jobb megismerését és javítja az odafigyelés, a koncentráció képességét és gyarapítja a szókincset.

Szókincs, türelemjáték és találékonyság

A némileg nehezített és összetettebb rejtvény a gördülékenyen olvasó gyerekeknek is csábító. Esetükben már nem minden jelhez (ábrához) adjuk meg a hozzá tartozó betűt, hiszen számukra néhány hiányzó betű nem lehet komoly akadálya a szavak kitalálásának, a szöveg megfejtésének. Persze ehhez nagyobb szókincsre, türelemre és összpontosításra van szükség. Mivel ezeket a készségeket alaposan próbára teszi ez a rejtvény, egyben segíti a fejlesztésüket.

A megfigyelés, a tájékozódás és a koncentráció képességét próbára tévő játékos feladat serkenti a kreativitást és a fantáziát is.

A titkosírás rejtvény másik népszerű változata a betűrácsos titkosírás. Ebben az esetben a betűrács a titkosítás eszköze, amelyet a rejtvény készítésekor használunk és ezt kell megtalálni a játék során, hogy megfejthessük vele az elrejtett szöveget. Ez valójában egy geometriai (mértani) módszer, melynek során az eredetileg szomszédos betűket eltávolítjuk egymástól, ezáltal nem olvashatók össze a betűk, titkossá válik a szöveg.

Népszerű a betűrácsos titkosírás

A betűrácsos titkosírásnak több fajtája ismert. Az egyszerűbb változatban a megfejtendő szöveget (szót vagy szavakat) egy látszólag értelmetlen betűsorba (betűsorokba) rejtjük szétszórva. Ez látható a rejtvény ábrájában. A betűk helyét egy másik lap (a kulcs) segítségével lehet megfejteni. Ezen a másik lapon, az elrejtett szöveg betűinek megfelelő helyeken, lyukak vannak. Ha ezt a lyukacsos, rácsos lapot ráhelyezzük a betűsorokat tartalmazó ábrára, akkor a lyukakba eső betűkből olvasható össze az elrejtett szöveg. A rejtvény megfejtésének kódfejtő kulcsa ez a rácsos lap. Ezt kell tehát megalkotni.
Az ábrában elhelyezett betűkből kis találékonysággal és nagy türelemmel összeválogathatók sorjában azok a betűk, amelyekből összeáll egy értelmes szöveg, ami a megfejtés lesz. Tehát a ráhelyezhető lap rácsán ott lesznek a lyukak, ahol a kiválogatott betűk vannak. Ezek után már nem is szükséges elkészíteni a rácsot, hiszen megtaláltuk a megfejtést. Könnyíti betűválogatást, a megfejtés betűinek megtalálását, hogy szinte mindig valamilyen logikus sorrendben, valami egyszerű szabály szerint követik egymást a betűk. Erre a szabályra kell rájönni és akkor könnyű a megoldás.

Lehet olyan szabály, hogy minden második, harmadik vagy negyedik betűt emeljük ki. Előfordulhat, hogy minden betű után eggyel több felesleges betűt hagyunk ki (először egyet, aztán kettőt, majd hármat és így tovább). Lehet kombinált megoldás is: először egyet, aztán kettőt, aztán megint egyet stb. Látható, hogy sokféle megoldás lehetséges, ezért a megfejtés során érdemes alaposan áttekinteni a betűket. E türelemjáték közben szükségképpen próbára tesszük a logikai és kombinációs készséget is.

Furfangosabb titkosítás

A betűrácsos titkosírás másik, rejtvényeknél gyakran alkalmazott változatában szintén egy négyzetrácsos ábrába rejtjük a szöveget. A kódfejtő megoldás azonban sokkal rafináltabb, játékosabb, mivel a ráhelyezett rács elforgatásával található meg egyre több és több betű. Itt mindenképpen négyzet alakú a szöveget rejtő betűtenger ábrája, tehát a rácsszerkezet ugyanannyi betűsort és betűoszlopot tartalmaz. A megfejtendő szöveg betűit itt is egy ráhelyezhető lyukacsos rács üres (kivágott, átlátszó) mezői mutatják. Itt azonban a szövegnek csak egy része, az elején például a kezdete mutatkozik meg egyszerre. Újabb betűk leleplezése, a szöveg tovább olvasása a ráhelyezett rács elforgatásával folytatható. Ezért van szükség arra, hogy az ábra négyzet alakú legyen. Ennek alapján legfeljebb háromszor forgathatjuk el a lyukacsos rácsot, hiszen a negyedik forgatásra visszatérnénk a kiinduló helyzetbe és ugyanazokkal a betűkkel találkoznánk, mint a legelején. Minél hosszabb titkosított szöveget tartalmaz a rejtvény, annál nagyobb ábrára, rácsra van szükség. Hosszabb szöveg kódolható akkor is, ha több lyukat teszünk a ráhelyezett, elforgatható rácsra, hiszen akkor egyszerre több betűt mutathat.

Titkosírás

A titkosírás rejtvény népszerű változata a betűrácsos titkosírás.

Az elforgatható lyukacsos ráccsal megfejthető rejtvényeknél nem kell nulláról kezdeni, nincs szükség a betűk lehetséges sorrendjének logikai feltérképezésére és a rács képzeletbeli elkészítésére. Ilyen típusú titkosírás rejtvényeinkben a kódolt szöveget tartalmazó ábra mellett megadjuk a ráhelyezhető rácsot is, bejelölve rajta az üres mezőket, amelyek ráhelyezéskor mutatják a titkosított szöveg betűit. A játék során először is azt kell megkeresni, hogy milyen helyzetben kell ráhelyezni a betűmezőre a lyukacsos rácsot, hogy a megfejtés szövegének elejét adó betűket lássuk. Azután már csak a forgatás irányára kell rájönni. A ráhelyezhető rács lyukacsos mezőinek és a betűk helyzetének összehangolt vizsgálata és a forgatásból következő újabb pozíciók elemzése jó játék, próbára teszi a gyerek türelmét, miközben fokozott összpontosításra van szükség. Ez a fajta titkosírás is elsősorban a kombinációs készséget fejleszti, hiszen sokféle kínálkozó betűsorrend variációt kell összehasonlítani, összegezni és értékelni.

A titkosírás megfejtése, vagyis a kódfejtő játék csoportos foglalkozások alkalmával jó lehetőséget kínál a kreativitás, a logikai és kombinációs készség felmérésére, amennyiben versenyeztetés beiktatásával, időre végzik a feladatot a nebulók. Egyebek mellett erre is kiválóan alkalmasak titkosírásokat tartalmazó gyűjteményes kiadványaink, amelyek jól szolgálják a hasznos időtöltést, a játékos készségfejlesztést, a szókincs gyarapítását és az ismeretterjesztést is.

A letölthető kiadványok titka

A titkosírás rejtvények kedvelőinek sem szükséges ezután az újságosoknál és áruházakban vadászni a lapozható játszótársakra. Webáruházunkban, a tapsi.hu boltjában a felnőttek közreműködésével megvásárolható, letölthető és kinyomtatható gyűjteményeket kínálunk. Ezek a folyamatosan készülő e-kiadványok fajtánként válogatva tartalmazzák rejtvényeinket, foglalkoztató feladatlapjainkat. Indokolt esetben korosztályonként is csoportosítjuk a játékos fejtörőket.

A letölthető e-kiadványok egyszerű megoldást kínálnak, ráadásul a pénztárcát is kímélik: jóval olcsóbbak nyomdában készült társaiknál. Ugyanakkor többször is kinyomtathatók, így nagyobb családokban és közösségekben is rendkívül gazdaságosan használhatók.

Titkosírásos fejtörőket is nagy választékban kínálnak letölthető gyűjteményes kiadványaink. Kattanj rá a képre!

A vásárlás után azonnal letölthető gyűjtemény oldalai egyben vagy külön-külön is akárhányszor kinyomtathatók házilag. Ezáltal sokkal jobban megéri, mint egy hagyományosan nyomtatott magazin vagy rejtvénykönyv megvásárlása. Éppen ezért igyekszünk az évtizedek alatt nyomtatásban kiadott legsikeresebb magazinjainkat és könyveinket e-kiadványként is megjelentetni. Érdemes tehát figyelemmel kísérni honlapunk webáruházát, ahol a folyamatosan készülő friss gyűjteményes e-kiadványok mellett a korábbi játékos-rejtvényes nagyágyúk is feltűnnek majd kiváló minőségben letölthető és kinyomtatható formátumban.

Felhívjuk minden kedves olvasónk figyelmét, hogy a rejtvények, színezők és egyéb készségfejlesztő feladatlapok valamennyi letöltött és kinyomtatott gyűjteménye használható otthon vagy közösségben, óvodában, iskolában, táborokban és más csoportos foglalkozásokon, de árusításra nem sokszorosítható, kereskedelmi forgalomba nem hozható!

Ebben a képgalériában titkosírás rejtvényt mutatunk. Megnyitás után letölthető: a jobb klikk után a “Kép mentése másként…” lehetőségre kattintva.