Nézem a címet, ízlelgetem a szót és hirtelen az eszterlánci cérna jut eszembe. Átköltöm hát a régi gyermekdalt: – Lánc, lánc, szólánc, szavakból áll ez a lánc.

No lám, milyen találó az átköltött versike. És még igaz is, nem úgy, mint az eredeti. Abban ugyanis az eszterláncnak semmi köze az Eszter névhez. Az átkölteménynek viszont minden szava igaz, ugyanis tényleg szavakból áll a szólánc. Nem véletlenül ez a neve.

A szólánc rejtvény a szókincsgyarapító játékok családjába tartozik. Gyakori változata, amikor az egyik megadott szótól a másikig úgy kell eljutni, hogy a közbeiktatott szavakban mindig csak egy betűt szabad megváltoztatni. Feltehetjük például a kérdést: hogyan lesz a tökből bab? Hát így: TÖK – BÖK – BAK – BAB. A játék persze bonyolítató, lehetnek hosszabb szavak és hosszabb szólánc is. Látványos grafikai megoldásokkal még vonzóbbá tehető a szólánc rejtvény. Az ábrákból kiderül, melyik szótól melyik szóig kell eljutnunk és hány lépésből tudjuk végrehajtani a feladatot, vagyis adott a szólánc hossza.

Van a szólánc rejtvénynek olyan változata is, amelyben megadott szavakat záró- és kezdőszótagjaik egyeztetésével kell szóláncba fűzni. Ezeket szótagláncnak is szokás nevezni. Mutatunk erre egy olyan példát, ahol ráadásul úgy kell összefűzni helyes sorrendbe a megadott szavakat, hogy a szólánc zárószava után odailleszthető legyen ismét a kezdőszó. A megadott szavak: CSAVAR, SAMU, HARCSA, VARSA, MUHAR. A megoldás: MUHAR – HARCSA – CSAVAR – VARSA – SAMU.

Szintén szólánc rejtvénynek tekintjük azt a szókincsgyarapító játékot, amelyben a megadott szavakhoz olyan közös kezdőbetűt kell találni, amely mindegyikből új értelmes szót varázsol. Például megadjuk a következő szavakat: alom, arab, eres, él, önt. A megfejtés: ha mindegyik elé teszünk egy „d” betűt, akkor új értelmes szavakat kapunk.

Szólánc fűzése szórakoztató játék lehet társaságban. Bizonyára sokan ismerik azt a változatot, amikor, valaki mond egy szót, a következőnek pedig a szó utolsó betűjével kezdődő új szót kell mondania és így tovább, vagyis: minden új szónak az előző szó utolsó betűjével kell kezdődnie. Ez nehezíthető azzal, hogy egy témakörbe préseljük a szavakat, például csak állatokat, vagy híres embereket lehet megnevezni.

Szólánc betűtengerben

Érdekes és különleges betűjáték a megadott szavak összefűzése szólánccá a betűtengerben.

A Tapsi rejtvényei között ennek a szólánc típusnak a papírra vetett formáját honosítottuk meg. Egy igényes grafikai megoldással elkészített (pl. kör alakú, kígyózó, négyzethálós stb.) tetszetős ábra elejére beírunk egy szót és a többi beírandót pedig az ábra mellett felsoroljuk. Itt tehát nem kell a kigondolni odaillő szavakat, csak kiválogatni és sorba rakni a megfelelőket. A játék lényegéből következik, hogy az előre beírt szó utolsó betűjével kezdődő szót kell utána írni. Ha több olyan is van a megadottak között, akkor a hossza alapján kikövetkeztethető, hogy melyik illik oda. Ugyanis a szavak hosszát megmutatják az ábrában a kiemelt (pl. szürkével jelölt) betűhelyek, ahová a beírandó szó első és utolsó betűje kerül. A szólánc úgy alakul ki, hogy a kiemelt mezőbe került betű két szóhoz is tartozik, hiszen az előbb álló szó utolsó betűje egyben az után következő szó első betűje. Kicsit nehezíthetjük, vagy inkább érdekesebbé tehetjük a rejtvényt, ha nem a legelső szót, vagyis nem az szólánc első láncszemét adjuk meg, hanem a közepére írunk be egyet. Természetesen így is megfejthető a rejtvény, sőt ebben az esetben mindkét irányba elindulhat a szólánc-fűzés.

Egy másik szólánc rejtvény szintén régi hagyományra épül: a szavak kezdőbetűje az abc sorrendet követi. Tehát az első szó „a” betűvel, a második, „b” betűvel, a harmadik „c” betűvel kezdődik és így tovább haladhatunk egy darabig. Témakör megjelölésével itt is nehezíthetünk. Ha esetleg állati témát jelölünk meg, akkor például ilyen lehet a szabály szerinti szólánc: antilop, borz, cápa, csiga, denevér stb. Rejtvényeink között szerepelnek ilyen feladatok is. Ebben az esetben is egy megadott ábrát kell kitölteni, amelyben (valahol) megadunk egy szót és annak alapján kell összefűzni a szóláncot. Az ábra mellett megadott szavakat a játékszabálynak megfelelően összefűzve készíthetjük el a szóláncot.

Betűs homokóra

Sokak kedvenc szólánc rejtvénye a betűs homokóra. Ennek a játéknak az ábrája egy homokórához hasonlít: lefelé karcsúsodik, egészen elvékonyodik, aztán ismét hízik.

Tapsi egyik kedvenc szólánc rejtvénye a betűs homokóra. Ennek a játéknak az ábrája egy homokórához hasonlít: lefelé karcsúsodik, egészen elvékonyodik, aztán ismét hízik. Amíg a homokórában lepergő homokszemek a perceket számlálják, addig a betűs homokóra rejtvényben lepergő betűk a szavakat számlálják. Induljunk el például fentről egy ötbetűs szóval. Lefelé haladva a homokóra ábrájának minden sorában lepereg egy betű. Így azután az ötödik sorban már csak egyetlen betű marad. Tovább haladva lefelé, soronként egy-egy betű adódik a szavakhoz, így visszahízik a homokóra alakú ábra: a kilencedik sorban ismét ötbetűs szó alakul ki. Különlegessége ennek a szóláncnak, hogy lefelé haladva minden sorban csak egyetlen betű változik. Egy darabig lepereg egy betű, azután pedig hozzá adódik. A középen található egyetlen betűt adjuk meg előre. A többi meghatározások alapján lehet megfejteni. Mivel mindig csak egy betű változik, már egyetlen kitalált és beírt szó is sokat segít a további szófűzésben. Az ötbetűs szóval kezdődő és végződő betűs homokóra például így nézhet ki fentről lefelé haladva: FELÉG-ELÉG-LÉG-LÉ-É-ÉP-KÉP-KÉPE-KÉPES. Ebben a szólánc rejtvényben tehát eljutottunk a FELÉG-től a KÉPES-ig. És aki képes megfejteni, az nem ég le.

A szólánc különösen a 6-8 évesek körében népszerű. Érdemes ezt kihasználni, mivel éppen számukra a leghasznosabb a szólánc fűző betűjáték. Persze a nagyobbak is szívesen fejtik ezt a rejtvényt, ha a szólánc-fűzés tartalma, megjelenése és bonyolultsága vonzó számukra. A szólánc rejtvényeket gazdag, szókincsgyarapító tartalommal, változatos formában, jól áttekinthető ábrákkal és grafikákkal illusztrált gyűjteményes kiadványban kínáljuk honlapunk piacterén.

Így azután ma már a szólánc rejtvények kedvelőinek sem szükséges az újságosoknál és áruházakban vadászni a lapozható játszótársakra. A tapsi.hu boltjában a felnőttek közreműködésével megvásárolható, letölthető és kinyomtatható gyűjteményeket kínálunk. Ezek a folyamatosan készülő kiadványok fajtánként válogatva tartalmazzák rejtvényeinket, foglalkoztató feladatlapjainkat. Indokolt esetben korosztályonként is csoportosítjuk a játékos fejtörőket.

A letölthető kiadványok egyszerű megoldást kínálnak, ráadásul a pénztárcát is kímélik: jóval olcsóbbak nyomdában készült társaiknál. Ugyanakkor többször is kinyomtathatók, ezáltal nagyobb családokban és közösségekben is rendkívül gazdaságosan használhatók.

A vásárlás után azonnal letölthető gyűjtemény oldalai egyben vagy külön-külön is akárhányszor kinyomtathatók házilag. Ezáltal sokkal jobban megéri, mint egy hagyományosan nyomtatott magazin vagy rejtvénykönyv megvásárlása. Éppen ezért igyekszünk az évtizedek alatt nyomtatásban kiadott legsikeresebb magazinjainkat és könyveinket e-kiadványként is megjelentetni. Érdemes tehát figyelemmel kísérni honlapunk webáruházát, ahol a folyamatosan készülő friss gyűjteményes e-kiadványok mellett a korábbi játékos-rejtvényes nagyágyúk is feltűnnek majd kiváló minőségben letölthető és kinyomtatható formátumban.

Felhívjuk minden kedves olvasónk figyelmét, hogy a rejtvények, színezők és egyéb készségfejlesztő feladatlapok valamennyi letöltött és kinyomtatott gyűjteménye használható otthon vagy közösségben, óvodában, iskolában, táborokban és más csoportos foglalkozásokon, de árusításra nem sokszorosítható, kereskedelmi forgalomba nem hozható!

Ebben a képgalériában szólánc rejtvényeket mutatunk, amelyek megnyitás után letölthetők a jobb klikk után a “Kép mentése másként…” lehetőségre kattintva.

KAPCSOLÓDÓ E-KIADVÁNYOK A SHOP KÍNÁLATÁBÓL