A Sicc című méltán híres és népszerű rejtvénykönyv szerzőjének első játékos könyve a Fejtorna volt, amely 1932-ben látott napvilágot. Grätzer József könyve a logikai játékok gazdag gyűjteménye, amely átválogatva, felfrissítve és átszerkesztett formában megtalálható honalunk boltjában, a Shop kínálatában. A Fejtorna című kiadványból idézünk az alábbiakban egy izgalmas és ötletes eszmefuttatást.

Hat évvel ezelőtt megismerkedtem egy fiatal özveggyel, Teréziával, akit nőül vettem. Teréziának volt egy felnőtt mostoha leánya. Az apám, aki özvegyember volt, beleszeretett és nőül vette. E házasság által az én mostoha leányom, a mostoha anyámmá lett. A feleségem a saját apósának lett az anyósa. Én magam pedig mostoha apából átváltoztam mostoha fiúvá. Mostoha leányomnak, vagyis – miután az illető már apám felesége – mostoha anyámnak fia született. Ez a fú az én öcsém, hiszen ő az apám fia. A feleségem pedig a fiúnak nagyanyja lett, ugyanis az ő mostoha leányának a gyermeke. S miután nőm, Terézia, a nagyanyja, én nagyapa lettem. Terézia szintén megajándékozott egy fiúgyermekkel.

Mi is történt ezáltal?

  • Mostoha anyám a nővére lett a fiamnak és egyúttal nagyanyja is, mert az ő mostoha fiának a fia.
  • Apám sógora lett a fiamnak, miután annak nővérét vette feleségül.
  • Én testvérbátyja lettem a fiamnak.
  • Feleségem a saját fiának a nagynénje.
  • A fiam az apámnak az unokája.
  • Mivel az apám fia az én unokám, de apám fia én vagyok, így önmagamnak lettem a nagyapja.

Grätzer József az 1920-as években Karinthy Frigyes titkáraként dolgozott és eleinte kávéházakban, kisebb társaságokban mutatta be rejtvényeit, logikai fejtörőit az asztaltársaság szórakoztatására. A 30-as évekre elérte, hogy a „humorkirály” melletti titkári munkájából kibújva önálló királyságot alapíthasson: kortársaitól a megtisztelő rejtvénykirály címet kapta. Ezt a címet főleg az 1935-ben megjelent SICC (Szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok) című könyvével érte el véglegesen. Több kiadást megért, nagyhírű munkájának előfutára és méltó előzménye a Fejtorna. Ma inkább agytorna néven becézzük a gondolkodást serkent játékos feladatokat és fejtörőket. Letölthető e-kiadványaink között is szerepel Agytorna címmel frissen szerkesztett, „modern” gondolkodtató fejtörőket felvonultató gyűjtemény.

Grätzer József 1932-ben megjelent Fejtorna című rejtvénykönyvének játékos fejtörőit átválogatva, felfrissítve és átszerkesztett formában mutatjuk be. A kínálatban elsősorban logikai játékok szerepelnek betűkkel, számokkal és képekkel. Generációk nőttek fel a rejtvénykirály fejtörőin, amelyek fejlesztik a logikát, a kreatív gondolkodást, a feladatmegoldó képességet. A játékos feladatok nem csupán hasznos, hanem szórakoztató időtöltést is kínálnak minden korosztály számára. Az A4-es méretű, 40 oldalas gyűjtemény összesen 200 rejtvényt, játékos készségfejlesztő feladatot tartalmaz. A Fejtorna című ekiadvány tartalmazza valamennyi benne szereplő rejtvény megfejtését, a megoldások részletes ismertetését, magyarázatát. Az e-kiadvány vásárlás után kiváló minőségű PDF formátumban letölthető és házilag akárhányszor kinyomtatható.