Ha azt mondod, sicc, nem a macska, hanem egy izgalmas rejtvénykönyv jut eszembe. Ha neked nem rémlik, kérdezd a nagyit, neki biztosan vannak emlékei Grätzer József nevezetes rébuszkönyvéről. Már a név is fejtörő. A játékos kedvű szerző négy szó kezdőbetűjéből rakta össze a macskariogatást idéző címet: Szórakoztató Időtöltések Cseles Csalafintaságok. Így lett hát SICC a régi idők legnépszerűbb rébuszkönyve…

A szerző 1935-ben azt írja könyve előszavában: a Mit csináljak? kérdésre felel a Sicc. És a könyv lapjain felsorakoztatott játékokat ajánlja: „Ezeket csináljátok! Mert aki ezt a könyvet jól ismeri, mindig tudni fogja, mivel töltse el érdekesen, mulatságosan, hasznosan szabadidejét akár egyedül, akár másokkal, anélkül, hogy drága játékokra sok pénzt kiadna. A legtöbbször semmi segédeszköz nem kell, csak jókedv, leleményesség, idő, némelyikhez egy ceruza, papír, egy skatulya gyufa, egy pohár, egy bot stb., tehát csupa olyasmi, ami otthon megvan…”

A Sicc mára legendává vált, a "rejtvénykirály" számos játéka, feladata a mai napig velünk él. Generációk nőttek fel Grätzer József klasszikus logikai és rejtvénykönyvein. A szerző, aki mellesleg Karinthy Frigyes személyi titkára volt, korának egyik legjellegzetesebb társasági figurájaként kávéházakban, baráti összejöveteleken szórakoztatta rejtvényeivel, játékos feladataival asztaltársaságát.

Rébusz bácsi elmesportja

Grätzer József számára a Sicc hozta meg az átütő sikert, az igazi népszerűséget. Ennek a könyvnek köszönhetően lett ő a magyar „rejtvénykirály”. Hosszú évek kitartó munkája vezetett idáig. Már évekkel a Sicc kiadása előtt napvilágot látott az Elmesport, majd rendkívül gazdag tartalommal jelent meg Fejtorna című könyve, amely sok-sok izgalmas keresztrejtvényt, fejtörőt, képrejtvényt és más szellemi játékot tartalmazott. Ennek az 1932-es munkának az előszavában világosan megfogalmazza hitvallását, amely egyéb munkáira és további egész munkásságára is érvényes.

„A lexikon meghatározása szerint a rejtvény olyan értelmi feladat, melynek megoldására gondolkodással, logikával, türelemmel s egy kis kombinációval jutunk.

Miniszterek és kereskedősegédek, tábornokok és hivatalszolgák, egyetemi hallgatók és apró kis elemisták, előkelő úri kisasszonyok és varrólányok, világhírű művészek és kis színinövendékek, írók és írónők egyformán szórakoznak vele. Miért? Az öregek, hogy újra gyereknek érezzék magukat. A szegények, hogy gondjaiktól megszabaduljanak. A gazdagok, hogy egy-egy óra unalmát elűzzék. Az okosak, hogy éles elméjüket ragyogtassák. A tudatlanok, mert játszva bejárhatják a tudás legkülönbözőbb területeit. A szerelmesek - mert ők is megkapják ezt a betegséget - talán csak azért, mert jól esik összebújni egy papírlap fölé.

Ezen kívül a rejtvényfejtés ma már nemcsak szórakoztató, hanem hasznos is. A napi- és hetilapok értékes jutalmakkal díjazzák megfejtőiket. Megpróbáltam tehát egy olyan könyvet összeállítani, melynek áttanulmányozása után bárki részt vehet a rejtvényfejtő versenyeken.”

Grätzer József sokgyermekes családban született. Végigharcolta az első világháborút. Az 1920-as években Karinthy Frigyes titkáraként tevékenykedett, majd 1929-ben mérnöki diplomát szerzett. 1926-tól a Színházi Élet rejtvényoldalának szerkesztője volt, amelyből hamarosan vegyes műfajú rejtvényrovatot hozott létre. Rövidesen annyira népszerű rejtvénykészítő lett, hogy több mint 150 újság vette át a rejtvényeit, és őt magát rejtvénykirályként emlegették. Érdekesség, hogy eleinte nem minden újság fizetett rejtvényeinek közléséért, egészen addig, amíg el nem rejtette egy keresztrejtvényben a „Grätzertől lopva” szöveget, amely meg is jelent az egyik lapban. Ezután mindig megkapta a neki járó honoráriumot. 1944 tavaszán munkaszolgálatra hurcolták, ahol 1945 márciusában a soproni Steiner téglagyárban kiütéses tífuszban halt meg. Fia Grätzer György Kanadában élő matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

A Grätzer családban igaz a mondás: az alma nem esik messze a fájától. A Sicc szerzőjének fia ugyanis Elmesport egy esztendőre címmel írt egy matematikai rejtvényeket tartalmazó könyvet, amely kétségkívül remekül illik édesapja játékos fejtornára késztető munkáinak sorába.

A Sicc különböző kiadásai

A Sicc több kiadásban is megjelent. Itt négyet mutatunk. A bal oldalon látható az 1935-ben megjelent legelső kiadás címoldala.

A rejtvénykirály főműve, a Sicc 1935-ben jelent meg először, majd több átdolgozott kiadása is napvilágot látott az évek során. Fejezeteinek tartalmát dióhéjban összefoglaljuk:

 

Tízezermester. Olyan trükkök gyűjteménye, melyekkel különféle természeti (fizikai és biológiai) jelenségeket lehet játékos és látványos formában felfedezni a lehető legegyszerűbb segédeszközökkel (például a kezünkkel, székkel, ceruzával vagy zacskóval). Közel száz játékos kísérlet leírását tartalmazza.

Betű- és szójátékok. Ebben a fejezetben szerepelnek hangzócserés játékok, szótömörítések, tréfás sajtóhibák, magánhangzórekord, valamint az eszperente nyelv részletes leírása, gazdag példatárral.

Tarkabarka. Játékok hasonló vagy azonos alakú, de egészen különböző jelentésű szavakkal, szótagismétléses versek, visszafelé beszélés. Dalok, beszédmódok, rövid történetek, melyeknek minden szava ugyanazzal a betűvel kezdődik, levélábécé, egy képtelenül hosszú, de csupán egymondatos ünnepi köszöntő, a madárnyelv különböző fajtái, amikor minden szótag elé vagy után egy másikat toldunk, a kecskerímek, fordítva is értelmes szavak és nyelvtörők.

Betűrajz. Rajzok, melyek kizárólag betűkből vagy éppen számokból állnak.

Számország. Érdekes viselkedésű számok, számos trükkök, számokon alapuló játékok és fejtörők.

Rejtvényiskola. Képrejtvények, ahol a szót betűkkel és ábrákkal jelenítjük meg, a benne rejlő szóelemek átértelmezésével, részletes gyűjteménnyel. Száz kérdés az általános ismeretek köréből, néhány tréfás kakukktojással.

Mozi és színház. Bevezetés az árnyjátékba számtalan példával.

A titkok háza. A titkosírások különféle fajtáinak leírása: eltolásos, számkódos, rácsos, könyvkulcsírás, rovásírás, morzeírás, indiánok titkosírása.

Szemfényvesztés. Képek, melyek többféleképp nézhetők; ábrák, melyek megtévesztik a gyanútlan olvasót. Optikai csalódások, csalafinta kérdések.

Itt ugrik a… Tréfák, csínyek, ugratások; ravasz kérdések és trükkös válaszok.

Játékok. Ez a fejezet három részből áll: kicsinyek játékai (11 db), nagyobbak játékai (22 db) és szabadban játszható játékok (7 db); mindháromban gyerekek által játszható társasjátékok szerepelnek, köztük klasszikus játék.

Gyufatorna. Formák gyufaszálakból. Látványos figurák egyszerű vonalakból

Tudod-e? Földrajzi és egyéb ismeretek gyűjteménye: adatok a Földről, űrtartalmak, legmagasabb hegyek, sebességek, állatok élettartama, időzónák, hosszúságok, súlyok, római számok, időtartamok, morzejelek, területegységek, nagy szigetek.

Tapsi és Sicc

Tapsi játékos világa immár három évtizede szintén a Szórakoztató Időtöltések Cseles Csalafintaságok lelőhelye. Tehát SICC. Tagadhatatlan, hogy a kezdetektől  merítünk a Sicc hagyományaiból. A klasszikus szórakoztató és csavaros feladatok mindig is jelen voltak és ma is fellelhetők a Tapsi család lapozható játszótársainak kínálatában. A stílus persze más, hiszen az idő nem állt meg a múlt század 30-as éveiben, így aztán átalakultak, formálódtak, témájukban felfrissültek a fejtörők. Ám kétségtelen, hogy Tapsi játékos boszorkánykonyháján a mai napig megtalálhatók a magyar rejtvénykirály receptjei is.

Terveink között szerepel egy olyan gyűjteményes kiadvány, amely Grätzer József munkáit feldolgozva, a Fejtorna és a Sicc arra alkalmas részeit felfrissítve mutatná be a mai közönség igényeihez és a modern kor követelményeihez igazítva.

A Tapsi játékos világába nemrég friss tartalommal és újszerű formában beköltözött letölthető készségfejlesztő gyűjtemények lényegében újszerű Sicc kiadványoknak is tekinthetők. Így azután nem csoda, hogy kipattant az ötlet: a számjátékos, szójátékos képjátékos, szín-játékos és sok egyéb rejtvényes és agytornára késztető e-kiadvány között kellemes-nosztalgikus színfolt lehetne egy eredetiből modernizált Sicc. Érdemes hát figyelni a tapsi.hu webáruházát, hiszen a Shop kínálatában feltűnhetnek a rejtvénykirály mesterművei, főként a Fejtorna és a Sicc egyes elemeinek reinkarnációja, átszerkeszetett újjászületése.

A cikk elején kiemelt képen Grätzer József látható gyermekei társaságában. A fotó 1941-ben készült. A kép forrása: Darabanth Kft. archívuma.

A REJTVÉNYKIRÁLY 1935-BEN SICC CÍMŰ KÖNYVE ELŐSZAVÁBAN A TERJEDELMES REJTVÉNYKÖNYV LAPJAIN FELSORAKOZTATOTT JÁTÉKOKAT AJÁNLJA:

„Ezeket csináljátok! Mert aki ezt a könyvet jól ismeri, mindig tudni fogja, mivel töltse el érdekesen, mulatságosan, hasznosan szabadidejét akár egyedül, akár másokkal, anélkül, hogy drága játékokra sok pénzt kiadna. A legtöbbször semmi segédeszköz nem kell, csak jókedv, leleményesség, idő, némelyikhez egy ceruza, papír, egy skatulya gyufa, egy pohár, egy bot stb., tehát csupa olyasmi, ami otthon megvan…”

Gratzer József

A kapcsolódó kiadványok a Shop kínálatából: